Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek: Alcoholmisbruik in de familie verhoogt kans op paniekstoornis

5 maart 2011 - Geplaatst onder: Angst

(Silhouet Literatuurscreening) –
Studies suggereren een familiaal verband tussen de paniekstoornis en alcoholmisbruik. Het doel van deze studie is om dit moglijk verband te onderzoeken onder volwassenen in een representatieve bevolkingsgroep. Data werden verkregen van NESARC, een nationale representatieve groep van meer dan 43.000 volwassenen in de Verenigde Staten. Inzicht in alcoholmisbruik werd onderzocht via de eerstegraads familieleden van volwassenen met een paniekstoornis.


Eerstegraads familieleden van volwassenen met een paniekstoornis hebben een significant hogere kans op alcoholmisbruik vergeleken met eerstegraads familieleden van volwassenen zonder een paniekstoornis. Overeenkomend met de bevindingen van vorige studies is dit het eerste populatie-onderzoek die een familiale link laat zien tussen paniekstoornis en alcoholmisbruik. Deze relatie lijkt onafhankelijk te zijn van de invloed van gelijktijdig alcoholmisbruik en angststoornissen, waardoor er sprake zou kunnen zijn van een genetische route. Toekomstig onderzoek moet meer licht werpen op het verband tussen paniekstoornis en alcoholmisbruik.


Goodwin et al. Family history of alcohol use disorders among adults with panic disorder in the community. Journal of Psychiatric Research. 2011; Feb 17 (Epub ahead of print).


Tags: