Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Nieuwe psycho-educatie cursus bij dwangstoornis

6 januari 2014 - Geplaatst onder: Behandelmethoden

Een cursus voor patiënten met een dwangstoornis en hun omgeving. Dit ontwikkelde GGZ inGeest in samenwerking met de Angst Dwang en Fobie (ADF) stichting.

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van twee uur onder begeleiding van een vaste gespreksleider. Daarnaast wordt er bij elke bijeenkomst een behandelaar uitgenodigd die verstand heeft van het te bespreken onderwerp. Dat kan een psycholoog, psychiater, gedragstherapeutisch werker of medewerker van de ADF stichting zijn.

Uit de ervaringen van de eerste groep deelnemers blijkt dat de cursus grotendeels voldoet aan hun verwachtingen, dat zij veel nieuwe informatie over het onderwerp hebben gekregen en zich nu beter in staat voelen om hun behandeling in samenspraak met hun behandelaar vorm te geven. Deze cursus kon ontwikkeld worden door een subsidie van het Fonds Psychische Gezondheid.

De cursus is vrij verkrijgbaar voor instellingen die hem willen gaan geven via w.scholten@ggzingeest.nl of a.muntingh@ggzingeest.nl.


Tags: