Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Nieuwe elektroshocktherapie niet effectiever tegen depressie

17 december 2015 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Depressie

De moderne variant van elektro-convulsietherapie (ECT) blijkt niet nóg effectiever tegen ernstige depressies dan de gangbare variant van deze behandeling. Dat blijkt uit de promotieonderzoeken van psychiater Harm-Pieter Spaans (VUmc) en klinisch neuropsycholoog Esmée Verwijk (VU).

Bij ECT wordt onder narcose met een elektrische stroom door de hersenen een epileptische aanval opgewekt. De behandeling is zeer effectief tegen ernstige depressies. ECT kan echter ook bijwerkingen hebben, zoals geheugenverlies.

Smallere stroomimpulsen

Een nieuwe variant van ECT, waarbij kortere, smallere stroompulsen worden gebruikt, zou minder bijwerkingen hebben en wordt daarom de laatste tijd veel gebruikt. Spaans en Verwijk hebben de effectiviteit en de bijwerkingen van beide ECT-varianten vergeleken.

Methoden even effectief

De VUmc-onderzoekers verwachtten dat beide methoden even effectief zouden zijn, maar dat de kortere pulsen minder bijwerkingen zouden geven. Dit bleek echter niet het geval te zijn. De methoden hadden vergelijkbare bijwerkingen en de gangbare methode was zelfs effectiever dan de nieuwe techniek.

Ook hadden patiënten die behandeld werden met de gangbare methode minder sessies nodig. Om die reden adviseren Spaans en Verwijk de methode met langere pulsen te behouden.

Spaans en Verwijk verdedigden hun proefschriften op 15 december bij VUmc en VU tijdens een dubbelpromotie.


Tags: