Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Nieuwe cijfers psychische gezondheid Nederlanders

12 april 2010 - Geplaatst onder: Overig

(Trimbos Instituut) –
Uitkomsten van de tweede NEMESIS bevolkingsstudie geven nieuwe cijfers over het vóórkomen van psychische stoornissen in Nederland.

De Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2) is een representatief onderzoek bij 6.646 volwassenen van 18-64 jaar in de algemene bevolking. De studie is uitgevoerd door het Trimbos-instituut met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vandaag wordt de studie aangeboden aan de Tweede Kamer.

NEMESIS-2 meet een breed scala aan psychische aandoeningen. Voor het eerst wordt nu ook bepaald hoe vaak in Nederland niet alleen ADHD, maar ook gedragsstoornissen en antisociale persoonlijkheidsstoornis in de bevolking voorkomen. Gedragstoornis in de kindertijd of vroege adolescentie kwam bij 5,6% voor. Antisociale persoonlijkheidsstoornis in de volwassenheid werd bij 3,0% van de mensen gezien.

Psychische gezondheid niet toe- of afgenomen
1.896.700 volwassenen (18%) hadden in het afgelopen jaar een psychische aandoening. Dat kon bijvoorbeeld een stemmingsstoornis, een angststoornis of een stoornis door het gebruik van alcohol of drugs zijn. Een veel groter aantal mensen (43%) heeft ooit in het leven een psychische aandoening gehad. Vergeleken met een decennium geleden is de psychische gezondheid van Nederlanders niet toe- of afgenomen.

Lage opleiding en psychische aandoeningen
Mensen met een laag opleidingsniveau, laag inkomen of zonder betaalde baan hebben een grote kans op een psychische aandoening. Iemand met alleen lager onderwijs op VMBO-niveau heeft een twee keer zo grote kans op een stemmingsstoornis, zoals depressie of manie, dan iemand met een universitaire opleiding of HBO. Mensen met een laag inkomen hebben zelfs een acht keer zo grote kans op ADHD in de volwassenheid dan mensen met een hoog inkomen.

Zorggebruik vanwege psychische aandoeningen
Van de mensen met een psychische aandoening zocht 28,5% hulp in de algemene gezond-heidszorg, 20,5% bezocht de geestelijke gezondheidzorg, 8,5% schakelde het informele zorgcircuit in en 19,6% kreeg medicatie voorgeschreven voor hun psychische problemen of alcohol- of drugsproblemen. Slechts 5,6% van de mensen met een psychische aandoening gaf aan een onvervulde zorgbehoefte in de afgelopen 12 maanden te hebben gehad.

Mensen met een stemmingsstoornis maakten het meest gebruik van zorgvoorzieningen en zij kregen het vaakst medicatie voorgeschreven. Daarna volgden mensen met een angststoornis en mensen met ADHD. Mensen met een stoornis door het gebruik van alcohol of drugs maakten het minst gebruik van zorgvoorzieningen en zij kregen het minst vaak medicatie voorgeschreven voor hun klachten.

Graaf R de, Have M ten, Dorsselaer S van (2010). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten. Trimbos-instituut: Utrecht.


Tags: