Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Nieuwe aangrijpingspunten behandeling PTSS

22 februari 2012 - Geplaatst onder: Behandelmethoden

(Artsennet) – Utrechts onderzoek naar niet-farmacologische behandelingen van posttraumatische stressstoornis heeft nieuwe aangrijpingspunten opgeleverd. In zijn proefschrift beschrijft Erik Hendriksen positieve effecten bij getraumatiseerde ratten.

Hendriksen testte de angstremmende werking van de behandelingen. Hierbij plaatste hij de ratten in een grotere kooi met speeltjes en stelde ze herhaaldelijk bloot aan de omgeving waarin het trauma was opgelopen.

De promovendus ziet een receptor voor corticotropin-releasing factor en de receptor voor neuropetide Y als mogelijke nieuwe aangrijpingspunten voor behandelingen van PTSS.

Hendriksen laat duidelijk het belang zien van lichamelijke activiteit op het functioneren van de hersenen. Patiënten die met angst en depressie moeten dan ook worden gestimuleerd om te sporten, stelt de promovendus.

Erik Hendriksen promoveerde 12 januari op zijn proefschrift ‘From non-pharmacological interventions to therapeutic targets for the treatment of PTSD’ aan de Universiteit Utrecht.

Lees een samenvatting van het proefschrift


Tags: