Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Neuroticisme is duur

10 oktober 2010 - Geplaatst onder: Overig

(Vrije Universiteit) – Het gedrag van neurotische personen heeft een enorme economische impact op de samenleving, zo ontdekten wetenschappers van de Vrije Universiteit en het Trimbos-instituut. Neuroticisme onder volwassenen tussen de 18 en 65 jaar kost de samenleving ongeveer 10 miljard euro per jaar. Dat is ongeveer 2,5 maal zoveel als de kosten van depressies en angststoornisssen samen. De onderzoekers publiceren hier vandaag over in het tijdschrift Archives of General Psychiatry.

Het persoonlijkheidskenmerk neuroticisme verwijst naar negatieve emotionele reacties op dreiging, frustratie of verlies. Neurotische personen zijn vatbaarder voor psychische stoornissen als depressie, angststoornissen, schizofrenie, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.
Ook komt neuroticisme vaker dan gemiddeld voor in combinatie met algemene
gezondheidsproblemen en lichamelijke klachten. De samenhang met depressie en angststoornissen kan echter de hoge kosten van neuroticisme niet geheel verklaren. De onderzoekers berekenden aan de hand van een steekproef van 5,5 duizend Nederlanders (uit het Nemesis bevolkingsonderzoek) de kosten van neuroticisme voor de geestelijke gezondheidszorg. De meeste kosten (ruim 90%) worden veroorzaakt door extra ziekteverzuim en slechts een beperkt deel door de kosten voor gezondheidszorg.

“Dit onderzoek geeft aan hoe belangrijk het is om te investeren in behandelingen en interventies die helpen bij neuroticisme – en minder te focussen op de afzonderlijke trekken en stoornissen die samengaan met of voortkomen uit neuroticisme, zoals nu veelal gebeurt.” Aldus Pim Cuijpers, onderzoeksleider en hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit.


Tags: