Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

NESDA-onderzoek naar persoonlijkheid en de werking van de hersenen

5 februari 2010 - Geplaatst onder: Overig

(NESDA) –

Binnen NESDA, De Nederlandse Studie naar Depressie en Angst, is een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de perpersoonlijkheidstrek neuroticisme en de werking van bepaalde hersengebieden.

Neurotische mensen voelen zich snel angstig en hebben een verhoogde kwetsbaarheid om een depressie of angststoornis te ontwikkelen. Het is tegenwoordig mogelijk om met bepaalde technieken de communicatie (connectiviteit) tussen verschillende hersengebieden te bestuderen. In dit onderzoek is vooral gekeken naar een hersengebied betrokken bij sociaal-emotioneel gedrag: de amygdala (ook wel de amandelkern genoemd). Ook werd gekeken naar de hersengebieden die controle uitoefenen over de amygdala, zoals de prefrontale schors.

56 Personen kregen een fMRI-scan. Met deze scantechniek is het mogelijk hersenactiviteit te meten terwijl deelnemers een taak uitvoeren. Deelnemers kregen foto’s van gezichten te zien die verschillende negatieve emoties uitbeeldden. Uiteindelijk werd bepaald welke hersengebieden meer of minder sterk met elkaar communiceren gedurende het waarnemen van deze gezichtsuitdrukkingen, en hoe dit afhing van verschillen in neuroticisme tussen personen.

Hoe hoger mensen scoorden op neuroticisme, hoe minder sterk de samenhang was tussen de amygdala en een bepaald onderdeel van de prefrontale cortex, laag in het midden van het brein (de zogenaamde cingulate schors). Opmerkelijk was dat met een ander onderdeel van de prefrontale cortex (een gebied hoog in het midden van het brein) de samenhang juist sterker was naarmate mensen hoger op neuroticisme scoren. Uit de resultaten werd duidelijk dat bij mensen die sterker neurotisch zijn, minder goede communicatie plaatsvond tussen de amandelkern en de cingulate schors. Dit zou kunnen beteken dat de cingulate schors een minder goede regulerende werking heeft bij mensen met een hoge score op neuroticisme. Het andere prefrontale gebied, hoog in het midden van het brein, is betrokken bij het reflecteren van emotionele signalen op de eigen gemoedstoestand. Een hogere mate van neuroticisme ging gepaard ging met sterkere communicatie tussen dit gebied en de amygdala. Dit resultaat kan er op wijzen dat neurotische mensen emotionele signalen van buiten sterker op zichzelf betrekken.


Tags: