Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

NedKAD organiseert conferentie over comorbiditeit

3 juni 2013 - Geplaatst onder: Angst, Depressie, Overig

Op vrijdag 14 Juni vindt de jaarlijkse Invitational Conference van het NedKAD plaats voor psychiaters en psychologen met als onderwerp Comorbiditeit bij angststoornissen en depressie. 

De invitational conference van het kenniscentrum angst en depressie (NedKAD) heeft in 2013 het thema comorbiditeit. Dit is een breed onderwerp en we proberen gedurende de conferentie verschillende invalshoeken te belichten. Bij angststoornissen en depressie is comorbiditeit met persoonlijkheidsstoornissen vaak voorkomend.

In twee lezingen in de ochtend wordt zowel aandacht besteed aan comorbiditeit van persoonlijkheidsstoornissen bij angststoornissen als bij (chronische) depressie. Er wordt ingegaan op de diagnostiek en de consequenties voor behandeling. In de middag wordt in twee workshops aandacht besteed aan interventies bij deze comorbiditeit. In de ochtend is nog een lezing over de brede comorbiditeit bij obsessief compulsieve stoornissen. De dag wordt afgesloten met een lezing over de comorbiditeit tussen angst en depressie, met weer de focus op de diagnostiek en behandeling. Alle sprekers en workshop gevers zijn experts op hun specifieke vakgebied, waardoor deze dag een up to date overzicht geeft over comorbiditeit bij angst en depressie.

Lees het programma
Programma comorbiditeit bij angststoornissen en depressie

Meld u aan
Aanmeldingsforumulier Invitational Conference

U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding. De aanmelding sluit op 10 Juni 2013.
Er zijn geen kosten voor deelname aan deze dag verbonden.


Tags: