Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Nederlandse samenvattingen van wetenschappelijke artikelen

13 januari 2009 - Geplaatst onder: Angst

(www.nesda.nl) – Op de website van NESDA kunt u nu Nederlandse samenvattingen downloaden van onze wetenschappelijke publicaties. De meeste artikelen verschijnen namelijk in het Engels en zijn niet altijd even toegankelijk.

De Nederlandse Studie naar Depressie en Angst is in 2004 van start gegaan met de werving van bijna 3000 deelnemers met en zonder klachten. Deze mensen worden gedurende 8 jaar gevolgd. Naast het inventariseren van depressie- en angstklachten door middel van vragenlijsten, worden ook biologische en genetische factoren onderzocht.

De eerste resultaten van het onderzoek beginnen binnen te druppelen, en graag houden we de deelnemers, maar ook andere geïnteresseerden, hiervan op de hoogte.
De Nederlandse samenvatting van het artikel zal geschreven worden door de auteur zelf, tenzij dat een Engelstalig persoon is.

Met deze service hopen we een breed publiek kennis te laten nemen van onze wetenschappelijke bevindingen. U kunt de samenvattingen vinden op de website van NESDA onder het kopje publicaties/wetenschappelijke publicaties.

Voor meer informatie zie www.nesda.nl.


Tags: