Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Minder zelfmoord door lithium in drinkwater

7 juni 2011 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Depressie, Suïcide

(Silhouet Literatuurscreening) –

Er zijn aanwijzingen dat natuurlijke concentraties lithium in het drinkwater een beschermend effect hebben op sterfte door suïcide. Het doel van deze studie is om de relatie tussen lithiumconcentraties in het drinkwater en de sterfte door suïcide te bepalen op districtsniveau in Oostenrijk. Daartoe werden 99 districten met elkaar vergeleken op de lithiumconcentraties in drinkwater en het aantal suïcides per 100.000 mensen. Het blijkt dat het aantal suïcides omgekeerd evenredig is met de lithiumconcentraties in drinkwater en dat verband bleef bestaan als andere factoren zoals economische status werden uitgesloten. Geconcludeerd kan worden dat hogere natuurlijke litiumconcentraties in drinkwater leiden tot lagere frequenties suïcide.

Lees meer: Kapusta et al. Lithium in drinking water and suicide mortality. The British Journal of Psychiatry. 2011; 198: 346-350. Oostenrijk. 


Tags: