Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Minder suïcide door lithium in drinkwater

18 juni 2009 - Geplaatst onder: Depressie

(www.psy.nl) – Uit Japans onderzoek blijkt dat kleine hoeveelheden lithium in het drinkwater het suïciderisico kunnen verkleinen. Lithium is de stofnaam van een medicijn dat bewezen effect heeft op stemmingstoornissen en de kans op suïcide verkleint.

Japanse onderzoekers hebben in achttien gemeentes van het district Oita de relatie tussen het lithiumniveau in het drinkwater en het aantal suïcides onderzocht. Uit het onderzoek komt naar voren dat langdurige blootstelling aan heel kleine hoeveelheden lithium het suïciderisico in de bevolking zou kunnen verkleinen. De resultaten zijn gepubliceerd in het meinummer van The British Journal of Psychiatry.

Anti-suïcidaal middel
Lithium is een zacht alkalisch metaal dat waarschijnlijk is vrijgekomen tijdens de Big Bang. Natuurlijke sporen van lithium komen in meer of mindere mate voor in de leefomgeving. In 1949 werd door J. F. Cade ontdekt dat de zouten uit lithium een positief effect op stemmingsstoornissen hebben. Sindsdien is lithium een veel gebruikt medicijn bij bipolaire stoornissen en wordt het ingezet als anti-suïcidaal middel bij zware depressies.

Verschillende tappunten
Het district Oita in Japan telt 1,2 miljoen inwoners en is verdeeld over achttien gemeenten. De onderzoekers berekenden op basis van leeftijd, geslacht en inwoneraantal een gestandaardiseerde suïcide-ratio voor elke gemeente. Daarnaast werd met zeer geavanceerde apparatuur en op verschillende tappunten per gemeente, het lithium-gehalte in het kraanwater vastgesteld. Uit de resultaten blijkt dat naarmate het lithiumgehalte in het water hoger is, het risico op suïcide meer afneemt. Overigens is het effect groter bij mannen dan bij vrouwen.

Therapeutische hoeveelheden
De onderzoekers stellen dat deze uitkomsten zo interessant zijn dat meer onderzoek aan te bevelen is. Behalve een enigszins vergelijkbare studie in 1990 in Texas (VS), waarvan de resultaten in dezelfde richting wezen, is er nooit onderzoek naar het effect van lithium in het kraanwater gedaan. Tot nu toe was de werking van lithium alleen bewezen in ‘therapeutische’ hoeveelheden.

Controverse
In een commentaar op het Japanse onderzoek, herinnert Allan Young, hoogleraar psychiatrie van de University of British Columbia, aan de controverse over de toevoeging van fluor aan het drinkwater om tandbederf te verminderen. Hij denkt dat toevoeging van lithium aan het drinkwater, ook al zou dat het suïciderisico verminderen, tot een wellicht nog heftiger debat zal leiden. Young stelt dat er eerst nog meer onderzoek moet worden gedaan naar het effect van lithium op de hersenfuncties en naar het mechanisme dat er voor zorgt dat het suïciderisico vermindert. Want hoe lithium precies werkt, weet nog niemand.(ML van www.psy.nl
Lees hier een samenvatting van het artikel in The British Journal of Psychiatry mei 2009

Kijk hier voor meer informatie over het gebruik van lithium als medicijn.


Tags: