Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Milde paniek leidt tot veel leed

7 januari 2010 - Geplaatst onder: Angst

(VUMC) –
Milde paniekklachten komen veel voor en verdienen meer aandacht. De klachten zijn klinisch relevant, kosten de samenleving veel geld, en bovendien is een behandeling voorhanden die helpt de klachten te verminderen en verergering te voorkomen.


Psychiater Neeltje Batelaan van GGZ inGeest deed onderzoek naar deze klachten. Zij pleit voor de herziening van het DSM IV-systeem. Batelaan promoveert 12 januari bij VU medisch centrum. Milde paniek kost de samenleving zo’n 6.000 euro per persoon per jaar aan zorgconsumptie en ziekteverzuim: dat is 121 miljoen euro per miljoen inwoners.


Milde paniek is ook de belangrijkste voorspeller voor het ontstaan van angststoornissen en het meest belangrijke aangrijpingspunt voor preventie van angststoornissen. Batelaan pleit op basis van haar onderzoek voor meer bewustwording van deze milde paniek.

Lees ook het artikel van Batelaan dat verschenen is in Silhouet (huisblad van NedKAD).


Tags: