Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Migraine komt vaker voor bij depressie

25 oktober 2010 - Geplaatst onder: Depressie

(Vrije Universiteit) –
Migraine komt bij depressieve patiënten twee keer zo vaak voor als bij niet-depressieve personen. Ook is de migraine bij depressieve patiënten vaak ernstiger van aard. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Lannie Ligthart.


Migraine is deels erfelijk bepaald. Opmerkelijk genoeg gaat migraine vaak samen met angst en depressie. Uit onderzoek van Lannie Ligthart blijkt dat migraine bij depressieve patiënten twee keer zo vaak voorkomt als bij niet-depressieve personen. De symptomen zijn bij beide groepen ongeveer hetzelfde, maar bij depressieve patiënten is de migraine wel vaak ernstiger van aard.


Ook depressie is deels erfelijk bepaald. Uit Ligtharts onderzoek met een- en twee-eiige tweelingen blijkt dat migraine en depressie voor een deel beïnvloed worden door dezelfde genen. Zij en haar collega’s vermoeden dat bij een bepaalde groep patiënten migraine kan optreden als ‘bijverschijnsel’ van een depressie. Mogelijk kan dit inzicht bijdragen aan een meer gerichte behandeling van beide aandoeningen.

Ligthart onderzocht ook de erfelijkheid van migraine op moleculair niveau in een grote meta-analyse van DNA-varianten, waaraan diverse groepen onderzoekers uit Nederland (VU, VUmc, Erasmus MC, LUMC) en IJsland (University of Iceland) deelnamen. Zij vond aanwijzingen dat genen die bijdragen aan een zeldzame en ernstige vorm van migraine ook een rol kunnen spelen bij gewone migraine. Ook enkele genen die niet eerder bekend waren spelen mogelijk een rol. 


Tags: