Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Mensen in groene omgeving zijn gezonder

20 februari 2009 - Geplaatst onder: Depressie

(Universiteit Utrecht) – Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder en zijn ook gezonder. Ze bezoeken minder vaak de huisarts voor bijvoorbeeld depressie, diabetes, longaandoeningen en duizeligheid. Dat blijkt uit onderzoek van Jolanda Maas. Vooral mensen met een lagere sociale status, kinderen en ouderen hebben profijt van meer groen in hun omgeving.

Dat een groene omgeving gezonder is, komt doordat mensen die meer tijd doorbrengen in een groene omgeving, sneller herstellen van stress. Ziekte of het overlijden van een naaste hebben bijvoorbeeld minder effect op de gezondheid van mensen die ‘groen’ wonen. Maar ook ‘bewegen’ en ‘sociale contacten’ zijn niet helemaal weg te cijferen als verklaring. Zo tuinieren mensen uit een groene woonomgeving vaker en langer, en fietsen zij langer naar hun werk. Verder voelen zij zich minder eenzaam en ervaren ze minder vaak een tekort aan sociale contacten.

Maas stelt dat groen meer is dan een luxe product en gezondheidsbevorderend werkt. Bovendien voelen mensen in een groene woonomgeving zich veiliger. Volgens Maas zou er meer aandacht moeten komen voor groen in de leefomgeving bij het inrichten van wijken en steden. Toch zet de Nederlandse gezondheidszorg groen nog niet heel actief in voor de gezondheid van patiënten. Huisartsen kunnen patiënten vaker aanraden een wandelingetje te maken in het bos. Verder zou ieder verpleeg- of ziekenhuis eigenlijk een binnentuin moeten hebben waar patiënten even tot rust kunnen komen.

Meer informatie over dit promotie-onderzoek.


Tags: