Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Meer aandacht nodig voor depressiepreventie

16 maart 2009 - Geplaatst onder: Depressie

(www.trimbos.nl) – Het Partnership Depressiepreventie verzoekt de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid meer aandacht te schenken aan preventie van depressie.

De oproep wordt gedaan naar aanleiding van het Algemeen Overleg Sociaal Economische Gezondheidsverschillen op 2 april.

De partners roepen de volksvertegenwoordigers op om stelling te nemen vóór financiering van activiteiten gericht op bewustwording van depressie en tegen de voorgestelde eigen bijdrage van €10,- per sessie.

Depressie komt onder alle lagen van de bevolking voor, maar het meest bij mensen met een lage sociaal economische status (SES). Juist mensen met een lage SES en depressieve klachten maken weinig gebruik van de beschikbare zorg.

Het Partnership Depressiepreventie wordt geconfronteerd met tegenstrijdig beleid. Er is in de begroting van VWS geen budget gereserveerd om activiteiten te financieren gericht op het vergroten van bewustwording van depressie.

Tevens komt na de overheveling van de geneeskundige GGz naar de ZVW de toegankelijkheid van preventieve interventies voor depressie in het gedrang. Er wordt een eigen bijdrage voor depressiepreventie van €10,- per sessie gevraagd, oplopend tot maximaal €80,-.

Voor mensen met een lage SES worden hierdoor nieuwe drempels gecreëerd in een situatie waarin depressiepreventie toch al moeilijk toegankelijk is. Preventieve interventies worden nog minder bereikbaar.

Het Partnership Depressiepreventie bestaat uit een groot aantal organisaties en heeft als doel het verstevigen van preventie van depressie op landelijk en lokaal niveau. Ed Nijpels is voorzitter van het Partnership Depressiepreventie.

Het Trimbos-instituut is één van de partners en coördineert de activiteiten van het Partnership.


Tags: