Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Medicijncombinatie verbetert behandeling dwangstoornis

21 oktober 2009 - Geplaatst onder: Behandelmethoden

(Universiteit Utrecht) – De behandeling van patiënten met dwangstoornissen verbetert als ze naast een antidepressivum ook een antipsychoticum krijgen. Psychiater Nienke Vulink concludeert dat in haar promotieonderzoek dat ze uitvoerde aan het UMC Utrecht. Ze promoveert op 26 oktober aan de Universiteit Utrecht.

In haar onderzoek verdeelde psychiater Nienke Vulink 76 patiënten met een dwangstoornis in twee groepen. De ene groep ontving alleen de normale behandeling met antidepressiva, de andere groep kreeg daarnaast ook een antipsychoticum. Na tien weken bleken bij 41 procent van de patiënten met de standaardbehandeling de klachten met minstens 35 procent te zijn afgenomen. Maar in de groep die ook het antipsychoticum kreeg, waren de klachten verminderd bij 69 procent van de deelnemers.

In Nederland kampt ongeveer twee procent van de bevolking met een dwangstoornis. Het gaat bijvoorbeeld om smetvrees of om het dwangmatig meerdere malen controleren of een deur op slot zit. Hoewel de ziekte niet te genezen valt, kan het grootste deel van deze patiënten dankzij de behandeling een relatief normaal leven leiden. Bij tien tot twintig procent van de patiënten is de ziekte zo ernstig dat ze een totaal geïsoleerd bestaan leiden.