Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

MARIO-onderzoek naar kinderen van ouders met stemmingsstoornissen

10 november 2017 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Depressie

Onderzoekers van het Erasmus MC en VUmc krijgen de mogelijkheid om grootscheeps onderzoek te doen naar de kinderen van ouders met stemmingsstoornissen. Het onderzoek – MARIO genoemd – neemt acht jaar in beslag en ontvangt van ZonMw een subsidie van 1,4 miljoen euro. De twee hoofdonderzoekers van MARIO zijn kinder-en jeugdpsychiater prof. Manon Hillegers van de afdeling Kinder- en Jeugd Psychiatrie/Psychologie (Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis) en psychiatrisch epidemioloog prof. Brenda Penninx (VUmc).

Project MARIO

MARIO staat voor: Mood and Resilience in Offspring. Er werken een groot aantal psychiaters, onderzoekers, patiënten, verzekeringen en gemeenten samen. Een van de universitaire onderzoekers is Dr. Dominique Maciejewski. Zij legt uit: “Dat het project acht jaar in beslag neemt, heeft niet alleen met de omvang van het onderzoek te maken, maar ook met de beschikbaar gestelde financiën. Het is een luxueuze termijn die we ten volle kunnen benutten om tot de beste resultaten te komen.”

Drie doelen

Samengevat behelst MARIO drie doelen:

  • Een beter begrip van de familiaire overdracht van depressie van ouders op kinderen.
    Meer dan de helft van de kinderen met ouders met een depressie of een bipolaire stoornis ontwikkelt namelijk voor hun 35e levensjaar zelf depressieve klachten. De oorzaak ligt niet uitsluitend in de erfelijke factor, maar wordt mede bepaald doordat de kinderen opgroeien in een kwetsbare omgeving. Maciejewski: “We volgen de kinderen gedurende vier jaar. Hier willen we bepalen welke factoren nog meer een rol van betekenis spelen. Bijvoorbeeld willen we ook beter te komen weten welke factoren deze kinderen tegen een depressie kunnen beschermen.”
  • In de klinische praktijk een depressie bij kinderen beter herkennen.
    Hiervoor zullen kinderen van ouders met stemmingsstoornissen middels de ‘MARIO’-check op depressieve klachten worden gescreend. Deze ‘MARIO-check’ is een kort, online instrument uit reeds gevalideerde vragen.
  • Via een preventieve trial het ontstaan van een depressie bij kinderen voorkomen.
    Maciejewski: “Dat gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van psycho-educatie, cognitieve methodes, maar ook door het activeren van coping. Daarbij leren de kinderen niet alleen beter om te gaan met negatieve emoties, maar worden ze bijvoorbeeld ook gestimuleerd om meer naar buiten te gaan.”

Aldus zou het MARIO-project meer inzicht moeten verschaffen in de overdracht van depressie van ouder op kind, zodat dit via screening vroeg kan worden gedetecteerd en via preventie kan worden voorkomen. Maciejewski besluit: “De werving van kandidaten gaat naar verwachting in het najaar van 2018 van start. Natuurlijk zullen we de media regelmatig berichten wanneer er nieuws te melden is rond het onderzoek.”