Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Landelijke richtlijn diagnostiek en behandeling suïcidaal gedrag

17 februari 2014 - Geplaatst onder: Suïcide

Huisartsen, SEH-artsen, verpleegkundigen, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met suïcidaal gedrag. Goede zorg, volgens de laatste stand van kennis, met de juiste interventies en de juiste attitude is nu onvoldoende geïntegreerd in het huidige professioneel handelen.

Het landelijk implementatieplan multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling suïcidaal gedrag biedt professionals aanknopingspunten en aanbevelingen om in het werkproces goede en zorgvuldige hulp te bieden aan cliënten met suïcidale gedachten. Het Trimbos-instituut implementeert samen met andere partijen deze multidisciplinaire richtlijn met een subsidie van ZonMw. 

Lees het hele nieuwsbericht op de site van ZonMw 
Landelijke implementatie richtlijn diagnostiek en behandeling suïcidaal gedrag


Tags: