Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Landelijke Depressie Vereniging opgericht

28 september 2010 - Geplaatst onder: Overig

(Landelijk Platform GGZ) – De Depressie Vereniging richt zich op ruim 800.000 Nederlanders die aan een (vorm van) depressie lijden of er een hebben doorgemaakt. De Vereniging is dankzij steun van het Fonds Psychische Gezondheid tot stand gekomen en biedt naast voorlichting, ervaringsverhalen en tips vooral belangenbehartiging en lotgenotencontact.

Wat gaat de Depressie Vereniging doen?

Rene Kragten, een van de oprichters: ‘Met de komst van de Depressie Vereniging is het mogelijk om landelijk ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Hoe voorkom je een (volgende) depressie? Wat heb je nodig als je depressief bent? Hoe ga je om met je omgeving en hoe kan je omgeving het beste omgaan met jou? Hopelijk worden veel mensen lid zodat we hun belangen eindelijk écht kunnen gaan behartigen, want er is nog veel mentale gezondheidswinst te behalen’.
Formele belangenorganisatie
De koepel van familie- cliëntenorganisaties in de ggz, het Landelijk Platform GGz, vindt het belangrijk dat mensen met een depressie contact maken met lotgenoten en uit hun isolement komen om hun stem te laten horen. ‘Doorgaans zijn het vooral de professionals zoals psychiaters, onderzoekers en therapeuten die over depressie praten. Maar wij vinden het zinvol dat mensen die daadwerkelijk aan een (vorm van) depressie lijden een formele belangenorganisatie hebben. Het is fantastisch dat we dit dankzij een gift van het Fonds Psychische Gezondheid kunnen doen’, aldus Marjan ter Avest, directeur van het LPGGz en tot februari 2011 ook directeur a.i. van de Depressie Vereniging. ‘In de nabije toekomst wordt de Vereniging verder uitgebouwd, maar het begin is er!’

Lid worden of informatie van de Depressie Vereniging?
Kijk dan op www.depressie.org of stuur een mail naar info@depressie.org
Kijk ook op www.psychischegezondheid.nl


Tags: