Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Kinder- en jeugdpsychiater vindt pillen voor depressieve jongeren soms nodig

14 december 2015 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Depressie

Catrien Reichart is kinder- en jeugdpsychiater in Curium-LUMC, gespecialiseerd in angst- en stemmingsstoornissen. In een interview met het NRC praat ze over depressie bij jongeren en het wel of niet geven van medicatie.

Depressie wordt bij jongeren vaak niet opgemerkt, vertelt Catrien Reichart in NRC. Er wordt volgens haar ook relatief weinig onderzoek naar gedaan, veel minder dan naar ADHD of agressie. “Van depressie heeft de samenleving geen last. Depressieve kinderen zitten stil in een hoekje. En je kunt het pas goed diagnosticeren als ze een jaar of 12, 13 zijn en erover kunnen praten. Bij jongere kinderen kun je wel naar het gedrag kijken – teruggetrokken, angstig, lusteloos – maar dan ben je aan het interpreteren.”

Reichart schat in dat 15 tot 20 procent kinderen een depressie heeft. „Bij volwassenen is het 15 tot 20 procent en die zeggen eigenlijk altijd dat het voor hun achttiende al begonnen is. Dan zou je dus kunnen concluderen dat 15 tot 20 procent van de kinderen het ook heeft. In Amerika wordt daar ook van uitgegaan. Wij gaan ervan uit dat 7 tot 8 procent van de kinderen eens of vaker een depressieve episode doormaakt. Misschien dat we onderdiagnosticeren, maar de vraag is of dat erg is. Depressie kan ook vanzelf weer overgaan.”

Beschermende factoren bij depressie

Wat helpt, zijn volgens de psychiater: goed functionerende ouders zonder depressie, geen ruzie, geen scheidingen, geen armoede, geen ziekte, voldoende rust en tijd. En bij het kind: intelligentie en talent, ergens goed in zijn. Dat zijn beschermende factoren. Wat het erger maakt of zelfs een depressie kan uitlokken: misbruik, mishandeling, verwaarlozing – het bekende rijtje. Gepest worden, ook heel slecht.

Medicijnen soms nodig

Kinderen met een depressie krijgen volgens een protocol psychotherapie. Bij jongere kinderen, vanaf 8 jaar, is het cognitieve gedragstherapie. Negatieve gedachten doorbreken door er positieve tegenover te stellen. Bij oudere kinderen, vanaf 14 jaar, vindt ook interpersoonlijke psychotherapie plaats: praten over waar de negatieve gedachten vandaan komen.

Medicijnen schrijft Reichart voor als er na drie maanden geen enkele vooruitgang is. Normaliter aan kinderen vanaf 12 jaar en bij hofe uitzondering ook vanaf 8 jaar. En als een kind echt helemaal nergens meer toe komt, begint ze eerder, na een week of zes. “Met heel veel uitleg. Dat er in het begin toename van angst en ontremming kan zijn, suïcidale gedachten ook. Je moet het heel strak monitoren, een kind elke week zien en telefonisch contact houden.”

Beter dan placebo

Volgens de psychiater werken medicijnen als fluoxetine en Prozac – zo wijzen drie niet door de industrie gesponsorde studies uit – dat het beter dan een placebo. “Ik zie kinderen ervan opknappen. Van Seroxat (paroxetine), waar laatst weer zoveel om te doen was, weten we dat het niet werkt.”

Lees het hele interview online op NRC.nl.


Tags: