Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Kans op depressie na de zwangerschap groter dan tijdens

9 december 2011 - Geplaatst onder: Depressie

(Silhouet Literatuurscreening) – Vrouwen met terugkerende depressies lopen na de zwangerschap meer risico opnieuw depressief te worden, dan tijdens. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek gepubliceerd in The American Journal of Psychiatry. In het onderzoek werden bij 2252 zwangerschappen van vrouwen met een bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit) of terugkerende depressies in kaart gebracht of depressieve episodes optraden gedurende de zwangerschap of vlak erna. Bij de vrouwen met een bipolaire stoornis waren de cijfers voor depressieve episodes tijdens en na de zwangerschap respectievelijk 23% en 52% en bij vrouwen met een depressieve stoornis waren deze cijfers respectievelijk 4,6% en 30%.

Factoren die bepalend waren voor depressie tijdens de zwangerschap waren een jongere leeftijd, eerdere depressieve periodes na de zwangerschap, een nog minder lange duur van de psychiatrische ziekte, minder kinderen en ongetrouwd. Voor depressieve episodes na de zwangerschap waren deze factoren een jongere leeftijd, eerdere depressieve periodes tijdens de zwangerschap, bipolaire stoornis, minder kinderen en een hogere opleiding.

Bron: Viguera et al. Episodes of mood disorders in 2252 pregnancies and postpartum periods. The American Journal of Psychiatry. 2011; 168(11): 1179-1185.


Tags: