Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

‘Kans depressie ouderen kleiner bij echt gesprek’

8 oktober 2015 - Geplaatst onder: Depressie

Digitale communicatie en bellen zijn minder goed om depressies bij senioren te voorkomen. Dit schrijven Amerikaanse onderzoekers in het vaktijdschrift Journal of the American Geriatrics Society. Zij claimen dat het beter is om gewoon even langs te gaan.

Alan Teo en collega-onderzoekers van de Oregon Health & Science University zochten uit wat de rol is van verschillende manieren van gespreksvoering op het voorkomen van depressies.

Minder krachtig
“We hebben gezien dat telefoongesprekken en andere vormen van digitale communicatie tussen vrienden en familieleden minder kracht hebben dan face-to-face gesprekken als het aankomt op het tegengaan van depressieve klachten”, aldus Teo.

Van de onderzochte vijftigplussers die op zijn minst drie keer per week mensen over de vloer hadden, vertoonde 6,5 procent twee jaar later symptomen van depressie. Bij de senioren die slechts eens per maand een echt gesprek hadden, was dit 11,5 procent.

Aan dit onderzoek deden ruim elfduizend vijftigplussers uit de Verenigde Staten mee. Teo en zijn collega’s vroegen hen hoe vaak ze een vriend of familielid persoonlijk, telefonisch of via een bericht spraken. Twee jaar later keken ze naar de kans op depressie, hierbij corrigerend voor storende factoren als gezondheid, woonafstand tot contactpersonen en al bestaande depressies.

Verder zochten de onderzoekers uit wie de meest depressie-verlagende gesprekspartners zijn. Voor mensen tussen de 50 en 69 jaar blijken dit vrienden te zijn, terwijl ouderen van 70 jaar of ouder het meeste hebben aan hun kinderen en andere familieleden. 

Lees het onderzoek
Does Mode of Contact with Different Types of Social Relationships Predict Depression in Older Adults? Evidence from a Nationally Representative Survey


Tags: