Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Jongeren met stemmingsproblemen vaak ‘te zwaar’ behandeld

19 augustus 2009 - Geplaatst onder: Behandelmethoden

(Nederlands Jeugd Instituut) –
Angst- en stemmingsproblemen kunnen het dagelijks functioneren van jongeren enorm beïnvloeden. Tegelijk hoeft de problematiek niet zo ernstig te zijn dat van een stoornis kan worden gesproken. Toch worden jongeren met stemmingsproblemen steeds vaker doorverwezen naar de geïndiceerde jeugdzorg. Daardoor neemt het beroep op deze ‘zwaardere’ zorg toe, terwijl het aanbod niet bestemd is voor jongeren met zulke problemen en er zelfs schadelijk voor kan zijn.


In het nieuwe digitale dossier Angst- en stemmingsproblemen van het Nederlands Jeugdinstituut worden alle feiten en cijfers, richtlijnen, voorzieningen en behandelingen op dit terrein bijeengebracht. Uit de cijfers in het dossier blijkt onder meer dat ouders in de loop der jaren een toenemende emotionele problematiek bij hun kinderen rapporteren. In de afgelopen decennia nam het gerapporteerde percentage kinderen met angstproblemen toe van 7,1% (1983) naar 9,3% (1993) en 14,4% (2003). Als de huidige trend voortzet, is het aantal jeugdigen dat geïndiceerde jeugdzorg krijgt over tien jaar verdubbeld. Uit onderzoek blijkt echter dat het aantal jongeren met psychiatrische stoornissen vrij constant is. Dit legt een leemte bloot in het aanbod van de jeugdzorg.


Tags: