Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Jeugdtrauma vergroot kans op angst en depressie

16 oktober 2015 - Geplaatst onder: Depressie

Jeugdtrauma’s, zoals emotionele verwaarlozing of psychologisch, lichamelijk of seksueel misbruik, vergroten het risico op angst- of depressieve stoornissen op latere leeftijd. Dat blijkt uit onderzoek waarop Jacqueline Hovens op 29 oktober promoveert aan de Universiteit Leiden.

Het sterkste verband vond Hovens bij mensen met zowel een angst- als een depressieve stoornis. Hoe vaker emotionele verwaarlozing en misbruik samen voorkwamen, des te sterker was het verband met het ontstaan van angst of depressie. Uit het onderzoek blijkt verder dat emotionele verwaarlozing van alle vormen van jeugdtrauma de belangrijkste voorspeller is voor depressie en angst op latere leeftijd.

Opvallend was dat negatieve gebeurtenissen in de kindertijd, zoals het overlijden van een ouder of een echtscheiding, geen rol speelden.
Volgens Hovens moeten hulpverleners in de jeugdhulp standaard screenen op emotionele verwaarlozing en emotioneel misbruik van kinderen, zodat de gevolgen daarvan op latere leeftijd beperkt kunnen worden.

Lees meer over het onderzoek en een samenvatting van het proefschrift. 


Tags: