Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Inzet bedrijfsarts bij overspannen werknemer

2 juli 2009 - Geplaatst onder: Angst

(VU Medisch Centrum) – Activerende begeleiding door de bedrijfsarts is kosten-effectief bij werknemers die verzuimen als gevolg van stressgerelateerde klachten. Het werken volgens de richtlijn psychische problemen leidt tot forse kostenbesparing (ruim 500 Euro per werknemer) in vergelijking met verwijzing naar een psycholoog. Dit blijkt uit onderzoek van David Rebergen onder politiewerknemers, die donderdag 2 juli promoveerde aan VU medisch centrum. Rebergen onderzocht als eerste in een wetenschappelijke studie de (kosten)effectiviteit van een richtlijn voor psychische zorg op werkgerelateerde uitkomsten. Bij stressgerelateerde psychische problemen, bijvoorbeeld overspannenheid en burn-out, is het goedkoper een bedrijfsarts in te schakelen die de verzuimende werknemer begeleidt dan te verwijzen naar een psycholoog. Voor de duur tot werkhervatting blijkt dit niet uit te maken. Bij ernstigere psychische problematiek, zoals depressie en angst, is snelle herkenning en doorverwijzing naar gespecialiseerde psychische zorg wel meer effectief.


Tags: