Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Interventies tegen depressie bewezen effectief

5 februari 2010 - Geplaatst onder: Depressie

(Trimbos Instituut) – De interventies ‘In de Put, uit de Put’ en ‘Kleur je leven’ van het Trimbos-instituut zijn beoordeeld als ‘bewezen effectief’. De interventies zijn gericht op het verminderen van depressieve klachten bij volwassenen.

De beoordeling is  gedaan door De Erkenningscommissie Interventies van het Centrum Gezond Leven (CGL). De beoordeling is de hoogste tot nu toe. De interventies worden aangeboden door instellingen voor de geestelijke volksgezondheid.

 ‘In de put, uit de put’ is een groepscursus die depressieve klachten vermindert en/of de verergering ervan voorkomt. De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten van twee uur en een terugkombijeenkomst.  Aan bod komen: psycho-educatie, probleemoplossende vaardigheden, ontspanningsoefeningen, plezierige activiteiten, denkpatronen herkennen en doorbreken, sociale vaardigheden en het maken van een toekomstplan.

‘Kleur je Leven’  (www.kleurjeleven.nl ) is een online cursus waarmee de cursist zelfstandig somberheid en depressieve klachten kan aanpakken. De cursus bestaat uit acht lessen van ongeveer 30 minuten. Met schriftelijke en gesproken informatie, korte films en opdrachten leert de cursist vaardigheden om de eigen stemming te verbeteren. Na de les volgen praktijkopdrachten om het geleerde dagelijks te oefenen. GGZ-instellingen bieden extra ondersteuning bij de cursus. 

Voor meer informatie zie trimbos.nl.  


Tags: