Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Interventie bij depressieve zwangere vrouwen helpt de kinderen niet

11 juni 2015 - Geplaatst onder: Depressie

Behandeling voor depressie tijdens de zwangerschap heeft nauwelijks effect op het kind. Zo blijkt uit onderzoek van Joanna Maselko, hoogleraar op het gebied van wereldwijde gezondheid op Duke University. Zij onderzocht in een lange-termijnstudie moeder-kind paren in Pakistan. Daaruit bleek dat alle kinderen vrijwel dezelfde ontwikkeling meemaakten, ongeacht wel of geen behandeling.

Een eerdere studie van dezelfde populatie wees uit dat de moeders zelf wel profiteerden van de behandeling. Ze waren minder depressief en lieten gerelateerd gezond gedrag zien zoals het geven van borstvoeding. Maar die verbeteringen waren van korte duur.

Eerste grootschalige studie laag-inkomensland
De “Thinking Healthy Programme” van Maselko wordt gezien als een succesvolle interventie. Deze is zeven jaar geleden willekeurig toegepast op een groep zwangere vrouwen. Een referentiegroep van zwangere vrouwen die niet lijden aan depressie werd toegevoegd in de huidige studie. Dat maakte van dit onderzoek de eerste grootschalige studie naar aanvullend bewijs in een land met een laag of gemiddeld inkomen.

De onderzoekers keken specifiek naar de nu 7-jarige kinderen. Eerder is namelijk gebleken dat perinatale depressie is gekoppeld aan negatieve uitkomsten van de ontwikkeling van het kind.

Geen verbetering
De behandeling zorgde niet voor verbetering van de resultaten van de kinderen. Alle kinderen van depressieve moeders scoorden slechter op emotioneel en gedragsmatig vlak ten opzichte van kinderen van wie de moeders geen prenatale depressie had. De cognitieve en fysieke uitkomsten verschilden niet tussen de twee groepen.

“De bevindingen zijn belangrijk omdat ze suggereren dat de behandeling voor depressie in de perinatale periode, zelfs indien succesvol, niet genoeg is om het ontwikkelingstraject van een kind te verbeteren”, zegt Joanna Maselko, tevens hoofdauteur van de studie.

Gevolgen verminderen
“Zwangerschapsdepressie beïnvloedt de ontwikkeling van kinderen – zoals we eerder zagen en zoals deze studie aanwijst – en de inspanningen om de gevolgen ervan te verminderen moet een integraal onderdeel worden van gezondheidsprogramma’s voor moeder en kind.”

Lees het onderzoek:
Effect of an early perinatal deoression intervention on long-term child development outcomes: follow-up of teh Thinking Healthy Programma randomises controlled trial.


Tags: