Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Internettherapie kan effectief zijn bij een dwangstoornis

5 december 2011 - Geplaatst onder: Dwangstoornissen

(Silhouet Literatuurscreening) – Internettherapie kan ook effectief zijn bij een dwangstoornis (Obsessieve Compulsieve Stoornis – OCS). Dit blijkt uit Australisch onderzoek. Het onderzochte programma op internet hield in dat gedurende acht weken acht lessen konden worden gevolgd. Daarnaast was er huiswerk en twee keer per week contact met een klinisch psycholoog.

Van de 22 deelnemers voltooiden 81% alle lessen en huiswerkopdrachten. De deelnemers scoorden significant beter op de Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS), een scorelist die de ernst van de OCS in kaart brengt.

De deelnemers vonden de opzet van deze internettherapie prettig, ondanks het beperkte telefooncontact van 86 minuten met de psycholoog gedurende die acht weken.

Bron: Wootton et al. An internet administered treatment program for obsessive-compulsive disorder: A feasibility study. Journal of Anxiety Disorders. 2011; 25(8): 1102-1107. Australia. 


Tags: