Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Intercultureel Addendum Angststoornissen

5 januari 2010 - Geplaatst onder: Behandelmethoden

(Mikado) –

Depressieve klachten, somberheid en angststoornissen komen verhoudingsgewijs vaak voor onder mensen van niet-westerse afkomst. In de multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen uit 2003 staan aanbevelingen en instructies voor diagnostiek en behandeling van volwassen clienten met angststoornissen. Deze richtlijn zegt echter niets over interculturele zorg, terwijl etnische en culturele verschillen en migratiegeschiedenis er in de praktijk wel degelijk toe doen.

Om hulpverleners houvast te bieden bij het gebruiken van de bestaande richtlijn en bij het bieden van de juiste zorg aan migrantenclienten, heeft Mikado het Intercultureel Addendum Angststoornissen ontwikkeld. Graag attenderen wij u op deze publicatie, zie Mikado.

Op 19 januari 2010 zal Mikado een studiemiddag organiseren in Utrecht waarin hulpverleners aan de slag gaan met het addendum. Voor meer informatie over deze studiemiddag zie Mikadonet.

 


Tags: