Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Inschrijving NedKAD-Conferentie 2018: Goede zorg bij Angst en Depressie geopend

2 juli 2018 - Geplaatst onder: Angst, Depressie, Dwangstoornissen

Op 12 oktober 2018 vindt in Amersfoort de NedKAD-conferentie Goede zorg bij Angst en Depressie plaats. Dit jaar staat de conferentie open voor alle belangstellenden.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de zorgstandaarden Angststoornissen en Depressieve stoornissen. Hierin is beschreven wat goede zorg is. Maar geven we die ook in de praktijk? Tijdens deze conferentie wordt toegelicht wat nieuw is in de zorgstandaarden en komen verschillende aspecten van behandeling aan bod. Anneke van Schaik geeft een lezing over de effectiviteit van eHealth-interventies bij depressie. ’s Middags zijn er workshops over toepassing van ehealth in de behandeling, samen keuzes maken en motivational interviewing.
De conferentie begint traditiegetrouw met korte presentaties van (lopend) onderzoek en er is ruimte voor posterpresentaties.

Praktische informatie

Accreditatie: wordt aangevraagd bij de FGzPt, NVvP, VGCt, het Verpleegkundig Specialisten en het Kwaliteitsregister V&V

Plaats: De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort, tel 033-4451654.

Kosten: De conferentie is gratis toegankelijk voor medewerkers van aan NedKAD deelnemende instellingen en organisaties.
Voor overigen geldt een toegangsprijs van € 95,-

Ga naar het volledige programma

Direct inschrijven