Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Informatieavond over omgaan met een angstig of depressief familielid

19 april 2012 - Geplaatst onder: Depressie

(GGZ inGeest) – Op maandagavond 21 mei 2012 is er een informatieavond bij GGZ inGeest geweest in Amsterdam: “Hoe is het met de familie?” De avond was bedoeld voor partners en familieleden van mensen die lijden aan een depressie of een angststoornis.

Als iemand last heeft van angst of depressie kan dit een grote invloed hebben op de partner en familieleden. Een depressie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand heel inactief en prikkelbaar is, waardoor familieleden de deur bijna niet meer uit komen, of het gevoel hebben constant op hun tenen te moeten lopen. Ook voor kinderen kan het heel moeilijk zijn als hun vader of moeder ineens heel somber is en weinig interesse meer in ze toont. Angst kan er toe leiden dat iemand veel situaties gaat vermijden, bijvoorbeeld niet meer naar feestjes gaan, of niet meer op straat komen. Familieleden kunnen dan de neiging hebben dit gedrag over te nemen en daardoor mee te gaan in het vermijden. 

Tijdens de informatieavond is aan partners en familieleden voorlichting gegeven over hoe het beste om te gaan met de problemen die angst en depressie van een familielid met zich meebrengen. Er waren 4 sprekers: Lea Schellekens, GZ-psycholoog van de jeugdafdeling vertelde over angst en depressie en de impact op kinderen. Ze benadrukte dat kinderen heel verschillend gedrag kunnen gaan vertonen wanneer ouders psychische problemen hebben. Soms merk je zelfs helemaal niets aan een kind, maar dat zegt niet dat ze er geen last van hebben. Wees vooral duidelijk naar kinderen, zij hebben vaak veel vragen. Willemijn Scholten, psychotherapeut besprak aan aantal veel voorkomende problemen in de interactie tussen partners en gaf tips hoe ze daar samen het beste mee om kunnen gaan. Door bijvoorbeeld te zorgen dat je, naast de zorg voor je partner, ook genoeg tijd voor je eigen dingen inplant, hoe moeilijk dat soms ook is. Christel Middeldorp, kinder- en jeugdpsychiater, vertelde over de familiepolikliniek die opgericht is en waar ouders én kinderen tegelijk behandeld gaan worden, omdat de psychische klachten van kinderen en ouders elkaar zo lijken te beïnvloeden. Daarna gaf Annemarie van der Voet, de familievertrouwenspersoon nog informatie over haar functie en het familiebeleid binnen GGZ inGeest. Tot slot werd er nog goed gebruik gemaakt van de ruimte voor vragen van de aanwezigen, zowel plenair als naderhand individueel met de sprekers.


Tags: