Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Hersenfunctie verstoord bij dwangstoornis

16 mei 2013 - Geplaatst onder: Dwangstoornissen

Aart de Leeuw zocht naar afwijkingen in specifieke hersenfuncties bij patiënten met een dwangstoornis. Hij vond als eerste een verhoogde gevoeligheid van een bepaald type eiwit dat gestimuleerd wordt door de boodschapperstof serotonine. Het duidt op een verstoring van het serotoninesysteem en geeft aanleiding verder onderzoek te doen naar medicatie die hier op ingrijpt. Daarnaast vond De Leeuw dat patiënten bepaalde prikkels (gedachten of aandrang iets te moeten doen) niet goed kunnen onderdrukken. Dat ondersteunt de hypothese dat een onderliggend mechanisme bij de dwangstoornis is dat nare (dwang-)gedachten meer bewust onderdrukt worden, wat juist een averechts effect heeft: meer dwanggedachten.

Ook testte De Leeuw of een eenmalige doses van de stof D-cycloserine het effect van een exposurebehandeling bij de dwangstoornis kan versterken. Eerder onderzoek heeft laten zien dat D-cycloserine het ‘afleren’ van een opgebouwde angst kan versnellen. Het is dus een soort ‘leerpil’. De Leeuw kon de meerwaarde van D-cycloserine bij dwangstoornispatiënten in het algemeen niet overtuigend vaststellen, maar wel bij de groep van patiënten met smetvrees. Een erg bijzondere bevinding (samenspel tussen medicatie en therapie) en reden genoeg om dit verder uit te zoeken.

Het bericht staat op de site van Universiteit Utrecht
Hersenfunctie verstoord bij dwangstoornis


Tags: