Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Hersenen veranderen door dwangstoornis

4 december 2013 - Geplaatst onder: Dwangstoornissen

Hersendelen die betrokken zijn bij denkprocessen en de verwerking en bijsturing van emoties zijn kleiner bij patiënten met een dwangstoornis dan bij gezonde mensen. Dat is een van de conclusies uit een groot MRI-onderzoek van onderzoekers van VUmc naar structurele veranderingen in de hersenen van mensen met een obsessieve-compulsieve stoornis. Bekende voorbeelden van dwangstoornis zijn smetvrees of controledwang.

Onderzoekers van de afdeling psychiatrie van VU medisch centrum vergeleken de hersenscans van 412 patiënten met een dwangstoornis met die van 368 gezonde controles. De scans maakten zichtbaar dat de delen van de hersenen die een rol spelen bij denkprocessen en bij de verwerking en bijsturing van emoties kleiner zijn bij mensen met een dwangstoornis. Bovendien bleek dat andere, dieper gelegen hersengebieden bij patiënten met een dwangstoornis juist volume behouden of zelfs groter worden, terwijl dat niet het geval is bij de gezonde controlegroep. Een opmerkelijk resultaat was dat sommige verschillen pas duidelijk zichtbaar zijn op latere leeftijd. Dat kan betekenen dat hersenen op een andere manier verouderen bij mensen met een dwangstoornis.

Lees het hele persbericht op de site van VUmc
Hersenen veranderen door dwangstoornis


Tags: