Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

GGZ inGeest doet onderzoek naar betrekken familie bij behandeling dwangstoornis

12 mei 2012 - Geplaatst onder: Meedoen onderzoek

(GGz inGeest) – GGZ inGeest doet onderzoek naar de mogelijkheid om familie te betrekken bij behandeling van de cognitieve gedragstherapie voor mensen met een obsssieve compulsieve stoornis (OCS of dwangstoornis), om het behandelresultaat te vergroten. Voor deze pilot-studie worden nog proefpersonen gezocht.

Obsessieve compulsieve stoornis
De obsessieve compulsieve stoornis (OCS) is een chronische aandoening met een grote impact op het leven van de patiënt. Ook de directe familieleden ondervinden veel stress en beperkingen in het dagelijks functioneren ten gevolge van de dwangsymptomen. Cognitieve gedragstherapie (CGT) en farmacotherapie zijn effectief gebleken in de behandeling van OCS. Echter, ongeveer de helft van de patiënten reageert niet of onvoldoende op behandeling. Verder onderzoek naar aanvullende behandelmethoden blijft daarom van groot belang voor deze patiëntengroep.

Doel van het onderzoek
Uit onderzoek is bekend dat de manier waarop partners/familieleden met de dwang omgaan van invloed kan zijn op het behandelresultaat van CGT. Momenteel worden partners/familieleden niet standaard bij de dwangbehandeling betrokken. Mogelijk kan dit wel het effect van de behandeling verbeteren. Daarom is er bij de GGZ inGeest een behandelprotocol opgezet waarbij men zich voornamelijk richt op de interactie tussen de patiënt en zijn directe steunsysteem (partner of naaste gezinslid). Het is een aanvullende interventie die naast de reguliere CGT gegeven wordt. De interventie beoogt de interactie tussen de patiënt en zijn directe steunsysteem te verbeteren door een zestal gezamenlijke gesprekken met concrete opdrachten voor de periode tussen de gesprekken door. Het doel is om het behandelresultaat van de CGT te verbeteren en om het niveau van stress te verlagen bij zowel de patiënt als zijn directe steunsysteem. In 2012 zal een pilot-onderzoek starten om het behandelprotocol te testen.

Meer informatie
Om deel te kunnen nemen aan het onderzoek moet de dwangpatiënt een CGT behandeling volgen bij de GGZ inGeest. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het onderzoek, mw. K.C.P. Remmerswaal, tel. 020-788 4666 of e-mail K.Remmerswaal@ggzingeest.nl.

Financier
Het onderzoek wordt mede gefinancierd door het Fonds Psychische Gezondheid.


Tags: