Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

GGZ Friesland versterkt suïcidepreventie

6 oktober 2009 - Geplaatst onder: Suïcide

(www.psy.nl) – Binnen GGZ Friesland is de afgelopen jaren veel gedaan aan suïcidepreventie door middel van het project Voorkom Suïcide. “Het is moeilijk om het aantal suïcides snel terug te dringen”, zegt Martin Steendam, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Friesland. “Toch zijn de eerste resultaten van het project al duidelijk zichtbaar. We proberen dichter bij deze mensen te komen en contact te leggen. Dat lukt. Er worden binnen GGZ Friesland meer suïcidale cliënten behandeld. De eerste stap is gezet. Nu moeten we doorpakken.GGZ Friesland heeft opnieuw maatregelen aangekondigd om het aantal suïcides in de provincie terug te dringen. Er komen meer behandelaars die mensen gaan begeleiden na een suïcidepoging en er worden nog eens negentig ‘gatekeepers’ getraind.

“Het trainen van medewerkers om te leren gaan met suïcidale mensen is erg belangrijk. Momenteel zijn er zo’n tweehonderd gatekeepers geschoold. Zij werken lang niet allemaal binnen de ggz. Het gaat om huisartsen, politieagenten en dominees. In het najaar beginnen we met de trainingen. In februari 2010 hopen we er zo’n negentig gatekeepers bij te hebben. Daarnaast zijn er meer behandelaars nodig.
Belangrijk is ook de kaart Wat te doen bij suïcidedreiging?. Deze kaart is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld in de crisisdienst werken en regelmatig met suïcidedreiging of suïcidepogingen te maken hebben. Met behulp van de kaart kunnen ze ingewikkelde situaties goed inschatten.Meer media-aandacht voor suïcide is ook een onderdeel van onze plannen. Zo gaat Omroep Fryslan een documentaire maken en start de Leeuwarder Courant over een aantal weken met achtergrondartikelen over zelfdoding. Als er meer aandacht voor suïcide komt, wordt er ook makkelijker over gepraat en worden mensen alerter.”

Lees verder op www.psy.nl


Tags: