Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

‘Gebruik positieve ervaring bij aanpak depressie’

19 oktober 2015 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Depressie

Positieve gebeurtenissen hebben minder effect op depressieve symptomen dan negatieve gebeurtenissen. Toch is het de moeite waard om in behandelingen voor depressie te proberen het aantal positieve gebeurtenissen te verhogen. Dat stelt Elise Bennik in het proefschrift waarop zij op 19 oktober promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Gebrek aan plezier – anhedonie – of een depressieve stemming kan het begin zijn van een negatieve spiraal die uitmondt in het voortdurend ervaren van deze twee gevoelens, constateert Bennik. Die negatieve spiraal kan weer andere depressieve symptomen uitlokken.

Minder depressiebe symptomen
Adolescenten die meer positieve dan negatieve ingrijpende gebeurtenissen meemaken, hebben twee jaar later minder depressieve symptomen, mits het totaal aantal gebeurtenissen niet te groot is. Dat laatste kan komen doordat elke ingrijpende gebeurtenis aanpassing vereist, wat kan leiden tot uitputting en stress. 

Bennik ontdekte dat adolescenten met veel depressieve symptomen meer positieve gevoelens ervaren na een positieve gebeurtenis. Het is mogelijk dat zij weinig positieve gebeurtenissen meemaken, veronderstelt ze, en er daarom heftiger op reageren. 

Bennik baseert haar onderzoek op gegevens uit de langlopende TRAILS-studie onder ruim tweeduizend adolescenten van 11 tot 23 jaar en op twee logboekstudies onder vrouwelijke jongeren.


Tags: