Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Fonds voor kinderen met psychische problemen opgericht

13 januari 2013 - Geplaatst onder: Angst, Overig

Fonds Psychische Gezondheid introduceert het Prof. dr. Th. Hart de Ruyter Fonds, vernoemd naar prof. dr. Th. Hart de Ruyter, de eerste hoogleraar Kinderpsychiatrie in Nederland. Met dit nieuwe ‘fonds op naam’ wil Fonds Psychische Gezondheid het perspectief van (zeer) jonge kinderen met een psychiatrische stoornis verbeteren. Door vernieuwende projecten te financieren die de grenzen weten te doorbreken tussen jeugdzorg, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Hart de Ruyter was van 1952 tot 1973 als Hoogleraar Kinderpsychiatrie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als voorzitter van een gelijknamige commissie ontwikkelde en onderzocht hij de methodiek therapeutische gezinsverpleging. Hij legde de nadruk op ‘warmte en zorg’ in de eerste levensjaren. Moeilijke kinderen moesten volgens Hart de Ruyter zo min mogelijk in internaten verblijven. Wanneer behandeling toch nodig was, dan was goede ‘terugplaatsing’ in de maatschappij van groot belang. Kon dat niet via het ouderlijk huis, dan bood therapeutische gezinsverpleging uitkomst.

Prof. dr. Th. Hart de Ruyter Fonds is een ‘fonds op naam’ van Fonds Psychische Gezondheid. Fonds Psychische Gezondheid is een onafhankelijk goed doel. Wij willen mensen met psychische problemen en hun naasten uitzicht bieden op een beter leven en financieren daartoe wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten. Het Hart de Ruyter Fonds stelt voor projecten jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Dit komt uit het vermogen dat beschikbaar is gesteld door Stichting Therapeutische Gezinsverpleging Noord Nederland (TGVNN).

Lees meer over het Prof. dr. Th. Hart de Ruyter Fonds op de site van Fonds Psychische Gezondheid 
Prof. dr. Th. Hart de Ruyter Fonds


Tags: