Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Europees initiatief om het aantal zelfdodingen te verminderen

23 februari 2009 - Geplaatst onder: Suïcide

(www.ospi-europe.com) – Tien Europese landen ontwikkelen samen een evidence-based suicïde preventie programma in het project OSPI-Europe. Voor Nederland doet het Trimbos-instituut mee aan dit project.

Elk jaar plegen meer dan 58.000 mensen suïcide in de Europese Unie. Volgens de gegevens van de WHO staat suïcide in de top 10 van meest voorkomende doodsoorzaken (World Health Organisation, 2003). De Europese Commissie wil met het OSPI project het aantal suïcides in Europa verminderen.

Het suïcide preventie programma dat door OSPI ontwikkeld wordt zal suïcide proberen te verminderen door zich in te zetten op 4 verschillende gebieden. Ten eerste zullen huisartsen getraind worden in de herkenning van suïcidale mensen en behandeling van deze mensen. Verder zal er een campagne worden gehouden waarin de bevolking alert wordt gemaakt op de hulp die er beschikbaar is voor mensen met suïcidale gedachtes. Tevens zullen mensen die in hun beroep een sociale functie vervullen zoals priesters, sociaal werkers, verpleegkundigen en leraren getraind worden in de herkenning van en de omgang met suïcidale mensen. Tenslotte zal er voor mensen die een verhoogd risico hebben op suïcide, zoals psychiatrische patiënten, zelfhulpactiviteiten worden georganiseerd.

Het ontwikkelde interventie programma zal uitgezet en geëvalueerd worden in 4 landen namelijk Ierland, Portugal, Hongarije en Duitsland. De bijdrage van het Trimbos-instituut is gelegen in het ontwikkelen van het suïcide preventie programma en de evaluatie hiervan. Het project loopt tot 2012.

Voor meer informatie kunt u de website www.ospi-europe.com bezoeken.

Contactpersoon: Christina van der Feltz-Cornelis


Tags: