Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

‘Er moet een zelfmoordmeldpunt komen voor boeren’

14 december 2018 - Geplaatst onder: Suïcide

Er moet een meldpunt komen voor boeren die met het idee spelen om een einde aan hun leven te maken. Zo schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer. Hier moeten ook andere bezorgde bezoekers, zoals veeartsen, de mogelijkheid krijgen om anoniem kenbaar te maken dat het niet goed gaat met de boer.

Boeren komen soms voor lastige problemen of keuzes te staan om het hoofd boven water te kunnen houden. Zo is het aantal milieuregels flink toegenomen en zijn ze sterk afhankelijk van externe factoren zoals het weer, dierziekten en de prijs van vlees of melk. De zorgen delen met de buren is er meestal niet bij: die wonen kilometers verderop of zijn concurrenten. Daarnaast is de plattelandscultuur er doorgaans een van ‘niet praten, maar doen.’

Meer dan helft ligt wakker van bedrijf

Al langer bestaan er zorgen over het psychologisch welzijn van sommige agrariërs. In de zomer reisden verslaggevers van de Trouw door het hele land om boeren te interviewen. Dit in het kader van het grootschalige onderzoek De Staat van de Boer. Hun peiling onder 2300 agrarische ondernemers bracht aan het licht dat meer dan de helft wel eens een tijd neerslachtig is geweest vanwege zijn bedrijf. Boerenorganisaties en het ministerie lieten daarop weten aan een plan te werken voor betere opvang. De Kamerbrief van de minister is hiertoe een eerste aanzet.

Zelfmoord onder boeren van alle tijden

De Staat van de Boer staat niet op zichzelf: vier jaar geleden deed antropologe Lizzy van Leeuwen al onderzoek naar zelfdoding onder agrariërs. Zij schreef er een boek over, ‘De hanenbalken. Zelfmoord op het platteland’. Hierin stelt de antropologe dat zelfmoord onder boeren een verschijnsel van alle tijden is.

Bron: Trouw, Minister Schouten pleit voor een suïcide-meldpunt voor boeren.


Tags: