Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Emotionele verwaarlozing is kenmerkend voor depressieve stoornissen en sociale angst

11 mei 2010 - Geplaatst onder: Depressie

(NESDA) – Onderzoekers van de Universiteit Leiden en Vrije Universiteit hebben onderzocht of ingrijpende negatieve gebeurtenissen tijdens de jeugd en later in het leven kenmerkend zijn voor bepaalde angst of depressieve stoornissen. Hiervoor gebruikten zij data van de NEDA studie. Er werd rekening gehouden met het feit dat mensen die een affectieve stoornis hebben, mogelijk een vertekend beeld kunnen hebben van negatieve ervaringen in de kindertijd en later in het leven.

Er werd een specifiek verband gevonden van emotionele verwaarlozing met dysthymie, depressieve episoden en sociale angst en van seksueel misbruik met dysthymie. Hoe vaker verwaarlozing en misbruik voorkwamen des te sterker het verband.

Emotionele verwaarlozing betekent dat er door ouders/verzorgers nooit naar het kind geluisterd werd, problemen niet werden onderkend, en geen aandacht en steun werd gegeven. Seksueel en fysiek misbruik vinden vaak plaats in een context van emotionele verwaarlozing.  Emotionele verwaarlozing komt relatief vaak voor en is in vergelijking met andere jeugdtraumata minder onderzocht alhoewel ze de verdere emotionele ontwikkeling  negatief kan beïnvloeden. 

Lees hier de samenvatting van het hele artikel. Meer kennis over de effecten van emotionele verwaarlozing kan hopelijk resulteren in een snellere en betere herkenning van deze problematiek en het inzetten van adequate interventies om de negatieve lange termijn gevolgen ervan zoveel mogelijk te voorkomen. 


Tags: