Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Doe mee aan MamaKits Online – onderzoek naar zwangerschap en stress

25 juli 2016 - Geplaatst onder: Angst, Depressie, Meedoen onderzoek

U bent zwanger. U had verwacht dat u blij en gelukkig zou zijn. Maar u voelt zich moe, vaak somber of angstig, u hebt het gevoel dat u de situatie niet aankunt. U snapt niet wat er met u aan de hand is. U schaamt zich voor uw gevoelens en verbergt ze voor de mensen om u heen. Want uw omgeving verwacht een vrouw die zwanger en blij is.

Of misschien durft u niet te genieten van uw zwangerschap, omdat u hiervoor een miskraam hebt gehad. Of omdat u de periode na de geboorte van uw vorige kind erg zwaar vond en u zich depressief, angstig of paniekerig voelde. Herkent u zich hierin? Doe dan mee aan MamaKIts online, onderzoek naar een nieuwe zelfhulpcursus voor zwangere vrouwen met depressieve- en angstklachten.

Online aan de slag

‘Voor veel vrouwen is het tijdens de zwangerschap te vermoeiend en ingewikkeld om naast werk, zwangerschapscontroles en zwangerschapsgymnastiek andere afspraken buitenshuis te maken. Dan is een internetbehandeling een uitkomst’, vertelt VUmc-wetenschapper mw. Heller. ‘Daarom hebben we MamaKits ontwikkeld.’

Depressie en angst bij zwangerschap

Depressieve- en angstklachten komen tijdens de zwangerschap regelmatig voor. Maar liefst 17% van de vrouwen heeft klachten, en 12% voldoet daarbij aan de criteria voor een depressieve- of angststoornis. Omdat de klachten overlappen met andere zwangerschapsklachten denken veel vrouwen en hun omgeving ‘dat het erbij hoort’. Maar het is juist belangrijk psychische klachten snel te herkennen en aan te pakken.

MamaKits online

Gebruikers van de online cursus leren in een zestal lessen om hun zorgen en problemen op een rijtje te zetten en te overwinnen. Tijdens deze cursus krijgt de gebruiker ondersteuning van een coach. De zelfhulpcursus bestaat uit informatieve, (huiswerk)opdrachten en oefeningen.

Doel van het onderzoek

Onderzoekers van VU en VUmc volgen hoe de zwangere vrouwen de cursus ervaren, of deze cursus voldoende aansluit bij hun behoefte en of de cursus hen voldoende helpt. Door middel van loting wordt bepaald wie het nieuwe behandelaanbod volgt en wie in de controlegroep terecht komt. Deelnemers aan de controlegroep kunnen wanneer zij dit willen na hun zwangerschap alsnog de online cursus volgen.

Meer informatie en meedoen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. H. Heller, via tel. (020) 444 01 96 of e-mail hm.heller@vumc.nl. Wie mee wil doen aan het onderzoek kan zich aanmelden op de website www.mamakits.nl/onderzoek.


Tags: