Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Dikte hersenschors afwijkend bij depressie

11 juni 2011 - Geplaatst onder: Depressie, Dwangstoornissen

(Silhouet Literatuurscreening) – In een Amerikaanse studie werd de dikte van de hersenschors (cortex of buitenkant hersenen) bij kinderen met een depressieve stoornis vergeleken met de dikte van de hersenschors bij kinderen met een dwangstoornis en bij gezonde kinderen. Het blijkt dat in bepaalde delen van de hersenen de hersenschors dikkter is dan bij de andere twee groepen. In een bepaald deel van de hersenen was de hersenschors juist weer dunner vergeleken met de twee andere groepen.

Normaal gesproken richt het onderzoek van stemmingsstoornissen zich vooral op de frontale hersendelen (voorkant hersenen) en het limbisce systeem, ook wel onze `emotionele’ hersenen genoemd. Opvallend bij dit onderzoek is dat buiten deze hersendelen ook verdikte delen in de hersenschors worden gevonden bij de depressieve stoornis. Dit betekent dat onderzoek naar depressie zich ook moet uitbreiden naar deze hersengebieden en zich niet moet beperken tot de `traditionele’ hersengebieden die bij depressie onderzocht worden.

Lees meer: Fallucca et al. Distinguishing between major depressive disorder and obsessive-compulsive disorder ini children by measuring regional cortical thickness. Archives of General Psychiatry. 2011; 68(5): 527-533. USA.