Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Diagnose angststoornis minder vaak gesteld

6 februari 2012 - Geplaatst onder: Angst

(Nivel) – Sinds in Nederland de vergoeding voor slaappillen is afgeschaft, hebben huisartsen minder vaak een angst- of slaapstoornis vastgesteld en bij nieuwe patiënten minder benzodiazepines voorgeschreven. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het NIVEL in het wetenschappelijke tijdschrift Annals of Family Medicine.

De Nederlandse overheid schafte begin 2009 de vergoeding voor benzodiazepines af om de kosten en langdurig gebruik te verminderen. Met slaappillen kun je korte periodes van slapeloosheid of angststoornissen overbruggen, maar op de lange duur kunnen ze verslavend zijn en werken ze niet meer. Terwijl honderdduizenden patiënten ze regelmatig gebruiken. De onderzoekers analyseerden de gegevens van 13.596 patiënten met een angst- of slaapstoornis uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Nadat de vergoeding is afgeschaft stelden huisartsen minder nieuwe diagnoses van slaapstoornissen (2.863 in 2009, vergeleken met 3.254 in 2008) en minder nieuwe diagnoses van angststoornissen (3.710 in 2009 vergeleken met 3.769 in 2008). 

Uit de top tien
Bovendien nam het aantal patiënten af dat na de eerste diagnose een benzodiazepine kreeg voorgeschreven. Bij angststoornissen van 34 naar 30% en bij slaapstoornissen van 69 naar 59%. Ook kregen deze patiënten minder vaak een herhaalrecept. Bij angststoornissen nam dit af van 43 naar 36% en bij slaapstoornissen van 43 naar 35%. De benzodiazepines verdwenen zelfs uit de top 10 van meest voorgeschreven geneesmiddelen en behoorden tot de top 10 van geneesmiddelen met het sterkst afgenomen aantal voorschriften. De onderzoekers vonden bovendien geen toename in gebruik van de alternatieve behandeling van angststoornis met SSRI’s (Selectieve Serotonine Heropname-remmers). NIVEL-programmaleider Liset van Dijk: “Dit betekent, dat je met een overheidsmaatregel artsen in hun voorschrijfgedrag kan beïnvloeden. Je kan nieuw gebruik van slaappillen voorkomen en zo het gebruik terugdringen.” 

LINH
Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Dit telt 84 huisartspraktijken met 350.000 ingeschreven patiënten. LINH gebruikt anonieme gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van deze praktijken over aandoeningen, verrichtingen, geneesmiddel-voorschriften en verwijzingen.


Tags: