Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Depressieve klachten zwangere hebben invloed op ongeboren kind

22 september 2010 - Geplaatst onder: Depressie

(GGD Amsterdam) –

Kinderen van moeders die veel depressieve symptomen hebben tijdens de zwangerschap blijken bij de geboorte vaker een lager geboortegewicht en een slechtere algemene gezondheidstoestand te hebben dan kinderen van moeders met geen of weinig depressieve symptomen tijdens de zwangerschap.

Dit blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van de gegevens van het Amsterdamse geboorteonderzoek ABCD, dat staat voor Amsterdam Born Children and their Development. De onderzoekers pleiten ervoor om zwangere vrouwen vroeg in de zwangerschap te screenen op, en zo nodig te behandelen voor, depressieve symptomen.

Ruim 8000 zwangeren hebben op een lijst van 20 depressieve symptomen (bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid of minderwaardigheid) aangetekend hoe vaak ze deze symptomen hadden ervaren in de voorafgaande week. Dertig procent van de zwangere vrouwen gaf aan veel depressieve symptomen te hebben. Dit percentage was zelfs nog hoger bij zwangeren van Turkse, Marokkaanse en Afrikaanse afkomst.

Lees het originele persbericht van GGD Amsterdam.


Tags: