Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Depressie voorspeller kans op hartziekten

26 november 2008 - Geplaatst onder: Depressie

(www.azg.nl) – Psychosociale factoren voorspellen kans op hartziekten

Datum: 15 december 2008
Tijd: 14.45 uur
Locatie / media: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen

Mw. Z. Skodova: ‘Coronary heart disease from a psychosocial perspective. Socioeconomic and ethnic inequalities among Slovak patients’

Promotor: Prof. dr. S.A. Reijneveld

Een lage sociaal-economische status is een bekende risicofactor voor coronaire hartziekten. Hiervoor is in het zorgsysteem al geruime tijd aandacht. Uit onderzoek van UMCG-promovendus Zuzana Skodova blijkt dat ook psychosociale factoren als psychisch welbevinden, angst, depressie en vitale uitputting goede voorspellers zijn voor de kans op coronaire hartziekten. Deze psychosociale risicofactoren komen vaker voor onder bevolkingsgroepen met een lage sociaal-economische status.

Bij het behandelen van patiënten met coronaire hartziekten moet rekening gehouden worden met de sociaal-economische status van de patiënten. Zo kan de kwaliteit van leven van deze patiënten verbeterd worden. Daarbij moeten behandelaars echter niet alleen oog hebben voor de klassieke biomedische risicofactoren, maar ook voor de psychosociale factoren, aldus de promovendus.

Curriculum vitae
Zuzana Skodova (1981) studeerde psychologie te Presov (Slowakije). Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Sociale geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), en de P.J.Safarik universiteit en het Oost-Slowaaks instituut voor hart- en vaatziekten (beide in Kosice). De titel van haar proefschrift luidt: ‘Coronary heart disease from a psychosocial perspective. Socioeconomic and ethnic inequalities among Slovak patients’.


Tags: