Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Depressie te voorkomen door vroegtijdig ingrijpen

23 juni 2015 - Geplaatst onder: Angst, Behandelmethoden, Depressie, Dwangstoornissen

Mensen motiveren om hulp te zoeken wanneer er niet direct iets aan de hand lijkt te zijn (preventief handelen) is moeilijk, maar kan belangrijk zijn bij het voorkomen van depressie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Kim van Zoonen.

Depressie komt veel voor en heeft grote maatschappelijke, individuele, en economische gevolgen. Het voorkomen van depressie is bijzonder belangrijk vanwege de hoge kosten – zowel materieel als immaterieel – die depressie met zich meebrengt.

Geen hulp zoeken
Van Zoonen onderzocht of depressieve stoornissen kunnen worden voorkomen door preventief een behandeling aan te bieden aan mensen die al depressieve symptomen ervaren (subklinische depressie). Omdat weinig mensen deelnemen aan dergelijke preventieve behandelingen onderzocht zij ook waarom mensen geen hulp zoeken voor hun klachten.

Preventief handelen blijkt nuttig
Van Zoonen bevestigt eerdere bevindingen die laten zien dat preventief behandelen het aantal nieuwe depressies kan verlagen. Helaas vinden veel mensen dat ze geen hulp nodig hebben, omdat ze geen klachten ervaren, de problemen zelf of met hulp van vrienden/familie kunnen oplossen, of niet weten waar ze deze hulp kunnen vinden.

Ook laat Van Zoonen zien dat 22% van de mensen met een subklinische depressie een depressieve stoornis ontwikkelt. Ze komt er echter niet helemaal achter wat de specifieke kenmerken zijn van mensen die een depressie ontwikkelen.

Drempels weghalen bij hulpzoekenden
Voor het deel van de mensen dat wel hulp wil, maar deze niet ontvangt is het bijzonder belangrijk om beter te begrijpen wat de barrières zijn bij het vinden van hulp zodat op zijn minst deze mensen de hulp ontvangen waar zij behoefte aan hebben.

Om mensen te motiveren hulp te zoeken wanneer er niet direct iets aan de hand lijkt te zijn moet ook de kennis bij zowel professionals als de bevolking over depressie, de preventieve behandeling, en de gevolgen verbeteren. Deskundigen kunnen bijvoorbeeld seminars en overheidscampagnes over de effectiviteit van preventieve behandelingen voor depressie organiseren.

Lees meer over het onderzoek:
One ounce of prevention is worth a pund of cure


Tags: