Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Depressie is even slecht voor het hart als overgewicht en hoge bloeddruk

3 februari 2017 - Geplaatst onder: Depressie

Bij oorzaken van een hartaandoening denk je meestal aan roken, overgewicht en een te hoog cholesterol. Niet aan mentale problemen. Maar uit een recent Duits onderzoek blijkt dat depressie net zo’n groot gevaar voor de gezondheid van je hart is als al die andere risicofactoren die we doorgaans aan hartaandoeningen toeschrijven.

Depressie is een groot probleem in onze samenleving. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben er over de hele wereld maar liefst 350 miljoen mensen last van. Hoewel bekend als een mentale aandoening, kan depressie ook invloed hebben op onze fysieke gesteldheid. En dan met name op het hart, blijkt uit een nieuwe studie.

Duits onderzoek

Een team van Duitse onderzoekers van het Helmholtz Zentrum München, de Technische Universiteit München en het Duitse Centrum voor Cardiovasculaire Aandoeningen screenden tien jaar lang de gezondheidssituatie van 3428 mannen met een leeftijd tussen de 45 en 74 jaar oud. Uit hun analyses bleek dat sterven aan een hartziekte even vaak het gevolg is van een depressie als van een van de grote vijf risicofactoren. (Te weten overgewicht, hoog cholesterol, diabetes, hoge bloeddruk en roken.)

Studie van tien jaar

Over een periode van tien jaar registreerden de onderzoekers 557 overlijdens en 269 cardiovasculaire aandoeningen onder de deelnemers. Voor het vaststellen van een depressie maakte het onderzoek gebruik van een vragenlijst. Deelnemers konden hierop aangeven of ze verschillende symptomen van depressie, zoals angst en vermoeidheid, ondervonden. Op basis hiervan kon de aanwezigheid van een eventuele depressie worden bepaald.

Solide middenpositie

Uit de antwoorden bleek dat depressie aan de basis lag van ongeveer 15 procent van de gevallen waarin hartaandoeningen de doodsoorzaak waren, tegenover 8 procent bij een te hoog cholesterol en 21 procent bij overgewicht. Slechts twee risicofactoren waren verantwoordelijk voor een nog hoger percentage sterfgevallen: roken (tussen de 17 en 20 procent) en een hoge bloeddruk (tussen de 30 en 34 procent). ‘Depressieve klachten en uitputting nemen een solide middenpositie in bij de risicofactoren op een hartaandoening’, concluderen de onderzoekers dan ook terecht in de Journal Atherosclerosis.

Screenen op depressie

Het onderzoeksteam pleit er voor dat mensen die van zichzelf al een verhoogd risico op hartaandoeningen hebben voortaan standaard op depressieve klachten worden gescreend. Behandeling van een depressie kan eventueel extra risico op hartziektes bij deze groep namelijk voorkomen. Bovendien, stellen de onderzoekers, heeft een dergelijke aanpak een duidelijk positief effect op de gesteldheid van de patiënt. Iets dat volgens hen niet kan worden gezegd voor de  behandeling van een hoge bloeddruk of cholesterol.

Bevestiging van ander onderzoek

Heidi May, Cardiovasculair onderzoekster aan het Intermountain Medical Center Heart Institute in Salt Lake City, stelt dat het resultaat van dit onderzoek aansluit bij dat van andere wetenschappelijke analyses. Hoewel niet betrokken bij de Duitse studie, heeft May zelf ook onderzoek gedaan naar het verband tussen depressie en hartziektes.

Kijken naar gedragskenmerken

‘Het besef dat het belangrijk is om op depressieve symptomen te screenen en indien aanwezig de depressie te behandelen, groeit’, aldus May tegenover FoxNews. ‘Dit onderzoek laat zien dat het daarnaast evenzeer van belang is om naar bepaalde gedragskenmerken te kijken. Naar mijn idee is dit onderzoeksresultaat dan ook een zeer waardevolle aanvulling op de reeds bestaande kennis.’

Directe en indirecte beïnvloeding

Volgens de Amerikaanse wetenschapster kan een depressie op verschillende directe en indirecte manieren het hart beïnvloeden. ‘Er zijn bepaalde fysieke veranderingen in het lichaam waarneembaar bij een depressie, waaronder een aantal in het gedrag. De kans dat depressieve mensen roken, minder bewegen en voorgeschreven medicijnen niet innemen, is bijvoorbeeld groter.’

Zorgen voor hoofd en lichaam

Daarom is het zo belangrijk dat niet alleen mensen met een verhoogd risico op hartaandoeningen voor en goede mentale gezondheid zorgen, maar ook mensen die depressief zijn. May: ‘In beide situaties lopen mensen risico’s. Het is van belang je gesteldheid serieus te nemen, of je nu een van de risicofactoren hebt of vijf.


Tags: