Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Depressie grootste oorzaak van verzuim

22 november 2011 - Geplaatst onder: Angst

(Trimbos Mentaal Alert) – Ziekteverzuim als gevolg van psychische aandoeningen kost de samenleving jaarlijks €2,7 miljard, oftewel 12 miljoen werkdagen. Depressie is de grootste oorzaak van verzuim. Preventie en behandeling van deze aandoeningen is kosteneffectief.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens van de ‘Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2’ (NEMESIS-2), een landelijke studie naar psychische aandoeningen in de volwassen Nederlandse bevolking, waarin ook gevraagd is naar chronische lichamelijke aandoeningen.

Een psychische aandoening hangt samen met gemiddeld 10,5 extra dagen verzuim per jaar en 8,0 dagen aan verminderd kwalitatief functioneren. Voor een chronische lichamelijke aandoening was dit respectievelijk 10,7 en 3,5 dagen per jaar. Opvallend verschil is echter, dat van de afzonderlijke aandoeningen, psychische aandoeningen vaak een groter effect hebben op het werk dan lichamelijke aandoeningen. Van de vijf aandoeningen die zorgen voor gemiddeld de meeste verzuimdagen – drugsmisbruik, bipolaire stoornis, depressie, spijsverteringsproblemen en paniekstoornis – zijn er vier van psychische aard.

Lees het hele artikel op Trimbos.nl


Tags: