Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

‘Depressie en distress bij diabetes vragen om gerichte, multidisciplinaire aanpak’

26 mei 2015 - Geplaatst onder: Depressie

Onderzoek laat zien dat wereldwijd circa 20 procent van de diabetespatiënten te maken krijgt met een depressie in mildere of ernstigere vorm. In Nederland betreft dit zo’n 200.000 patiënten. Maar is het ook echt depressie of gaat het (ook) om ‘distress’ ten gevolge van de ziektelast? Immers, diabetes doet een sterk beroep op het aanpassingsvermogen van de patiënt, levenslang.

Duidelijk is dat depressie en distress beide leiden tot een slechtere kwaliteit van leven en meer problemen met de diabetesregulatie. Onderzoekers Frank Snoek en Marijke Bremmer van VUmc publiceerden over deze complexe relatie in het toonaangevende The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Relatie diabetes en depressie
Er bestaat een ingewikkelde relatie tussen de diabetes en depressie. Zo vergroot diabetes de kans op depressie en geldt (voor diabetes type 2) ook het omgekeerde. Belangrijk is ook in te zien dat depressie geen homogene ziekte is maar verschillende gezichten kan hebben.

De onderzoekers onderscheiden bij diabetes drie depressieprofielen die elk om een andere aanpak vragen: slaapgestoorde depressie, depressie met metabole afwijkingen en angstige depressie. Nader onderzoek zal deze profielen verder helpen verfijnen. Duidelijk is dat depressie, al dan niet gepaard aan ziekte-specifieke distress, een integrale benadering vraagt. Deze wordt door VUmc geboden vanuit de poli Diabetes Mentaal.

In het najaar verzorgt Frank Snoek samen met twee collega’s een landelijke College Tour van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) waarmee de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Signalering en Monitoring van Depressie bij Diabetes wordt gepresenteerd.

Lees de publicatie op se website van The Lancet
Constructs of depression and distress on diabetes: time for an appraisal


Tags: