Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Deelnemers onderzoek over depressie gezocht

5 oktober 2009 - Geplaatst onder: Meedoen onderzoek

(www.doorbreek-depressie.nl) –
Depressie is een ziektebeeld dat bekend staat vanwege de grote kans op terugval. In dit landelijke onderzoek bestaat er de mogelijkheid voor een grote groep deelnemers om gratis deel te nemen aan een effectieve psychologische training, gericht op het voorkomen van terugval.

Voor het onderzoek zijn wij op zoek naar deelnemers die aan de volgende criteria voldoen:
– Nu hersteld
– Minstens twee depressieve episodes in het verleden in de afgelopen vijf jaar
– Gebruik van antidepressiva

Alle deelnemers worden gedurende twee jaar lang secuur gevolgd om te kijken hoe het met eventuele depressieve klachten gaat. Mocht daaruit blijken dat depressieve klachten zijn teruggekomen, dan stellen wij de huisarts of psychiater daarvan op de hoogte. Zodoende kan er bij terugkerende klachten snel contact worden opgenomen.

Van deelnemers wordt de bereidheid gevraagd om gedurende de twee jaar van deelname, in totaal tien keer via internet vragenlijsten in te vullen en vier keer deel te nemen aan een telefonisch interview. Daarbij is van belang dat deelnemers de bereidheid hebben om door toeval in 1 van de drie condities te worden ingedeeld: medicatie met aanvullend preventieve cognitieve  therapie, alleen mediactie, of mediactie afbouwen in combinatie met de cognitieve therapie.

Het is een landelijke studie, uitgevoerd door Klinische Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen en de afdeling Psychiatrie van het UMC Groningen (Drs. Hermien Elgersma, Dr. Claudi Bockting) in samenwerking met meerdere GGZ instellingen in Nederland.

Verdere informatie
Voor verdere informatie zie de website www.doorbreek-depressie.nl.

Aanmelding: doorbreekdepressie@gmail.com


Tags: